Nemt og praktisk at købe dyreartikler online

I Danmark har vi masser af kæledyr såsom:

  • Hunde.
  • Katte.
  • Gnavere.
  • Fugle.
  • Reptiler.
  • Akvariefisk.

Uanset typen af kæledyr får man brug for både foder samt forskellige former for udstyr og legetøj til disse dyr, og traditionelt har man handlet dyreartikler i de lokale supermarkeder og specialforretninger, men i dag kan de fysiske butikker alle mærke en skærpet konkurrence fra de mange webbutikker på nettet. Der er nemlig rigtig mange fordele ved at handle online, hvorimod der egentlig ikke er nogen særlige ulemper ved dette. Her kommer der info om handel af dyreartikler på nettet.

Sådan handler man varer på nettet

Der findes efterhånden webshops indenfor alle brancher og dermed også dyreartikler, og generelt er det helt ens at handle i disse. En webbutik er egentlig en grossist, der indkøber store varepartier og sælger varerne via en hjemmeside, hvor alle kan se produkterne og priserne.

Priserne på en webshop er normalt billigere end hos en fysisk forretning, da webshoppen ikke har samme høje udgiftsniveau til stort personale og dyr husleje på strøget, og en webshop har endda normalt billigere indkøbspriser takket være mængderabatterne. Forbrugerne kan nu hjemmefra i ro og mag udvælge sig de produkter, som de synes bedst om, hvorefter man betaler for varen og får den tilsendt i løbet af et par dage.

Dermed sparer man både tid ved indkøbet samt slipper for transportudgifterne, så det er også en fordel for forbrugerne, der dels for et større udvalg men også lavere priser. På en webshop har man desuden 14 dages fuld fortrydelsesfrist i henhold til købeloven, så der er altså tungtvejende fordele ved at handle online. Man kan stadig få kundeservice i de fleste webshops i form af telefonservice og e-mail, men man må altså acceptere en kort leveringstid og måske et ekspeditionsgebyr ved mindre ordrer.

Krav til din online dyrehandel

Når man søger på nettet kommer der mange online dyrehandler med dyreartikler frem, og man bør derfor besøge nogle stykker, før man beslutter sig til at handle der. Det gælder om at have tillid til forretningen og kunne finde gode produkter til konkurrencedygtige priser, og man bør også have fuld returret samt adgang til kundeservice som på samme måde som i en fysisk butik.

Man kan finde inspiration til dyreartikler hos Lavprisdyrehandel.dk, der muligvis er en af de største i Danmark. Her kan man i hvert fald finde de mest kendte mærker i det store sortiment, og priserne er generelt meget lave, så her kan man for eksempel købe både foder, legetøj, hygiejneartikler, transportbokse, bure og plejeartikler samt meget mere.

 

Vælg sundt hundefoder til danske hunderacer

I Danmark har vi tradition for at husdyr og kæledyr bliver en integreret del af familien. Både børn og voksne knytter tætte venskaber med både hunde og katte, men det kan også være, at man bor i mere landlige omgivelser, hvor man har en hest, kanin, ged, får eller andre dyr.

Vi er alle klar over, i dyreverdenen hersker jungleloven, hvor den stærkeste overlever, og hvor de svageste dør. Ved at give dine dyr et sundt og solidt foder, så vil alle dine husdyr kunne trives i bedste velgående, og her får du lidt hjælp til at tage de rette beslutninger med hensyn til at finde det sundest mulige dyrefoder.

 

Hvad slags foder bør man vælge?

Tidligere lod man dyrene selv finde noget at æde, men i dag er nødt til at supplere dyrenes foder med en form for færdigproduceret dyrefoder, som kan have mange varianter, som passer individuelt til de enkelte dyrearter.

Det kan være en hel jungle at gennemskue, hvilken form for foder, som er bedst til dine dyr. Man giver ikke en hund kattemad eller omvendt, og der findes desuden en mængde forskellige typer hundefoder og kattemad til de enkelte racer samt afhængigt af dyrenes alder. Der spiller mange faktorer ind, når man skal finde et passende foder til sine kæledyr.

En af de største webbutikker er Olivers.dk, hvor man har et stort og varieret udvalg af foder til både hunde og katte, og man kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvilken form for foder der passer bedst til netop dine dyr. Hos Olivers kan man finde et stort udvalg af hundefoder til alle typer hunde i alle aldre.

Fordelen ved at købe online er, at udvalget er meget bredere end hos det lokale supermarked eller dyrehandel, samt priserne er ofte meget mere konkurrencedygtige, idet man dermed springer forhandlerleddet over. Det er nemlig muligt at finde både små eller større portioner af hundefoder, og man kan vælge flere slags smagsvarianter, idet der findes produkter med kylling, fisk eller lam, og desuden kan man også finde kornfri produkter, idet mange hunde har gluten allergi, således de ikke må få kornprodukter.

 

Hvilke krav bør man stille til godt dyrefoder?

Det vigtigste ved dyrefoder er, at dyrene får nok af de rette aminosyrer, fibre samt og animalske proteiner. Man kan både give sine dyr vådkost og tørkost, så man finder ud af, hvad dine dyr mest foretrækker, men dyrene kan nøjes med et måltid bestående af tørkost samt vand, da alle de nødvendige vitaminer og næringsstoffer findes hos et kvalitetsprodukt af dyrefoder, så derfor bør man læse varedeklarationen, før man foretager større indkøb.

Ved at fodre dine dyr med kvalitetsfoder, så vil du nemmere kunne undgå sygdomme, dyrlægeregninger og dødsfald blandt dine kæledyr, så det kan være en god idé fra starten af vælge et godt dyrefoder til dine elskede dyr, således man kan have glæde af hinandens selskab i mange år fremover. Der findes andre fordele ved at give dine dyr et sundt måltid, da de derved vil virke mere friske og sprudle af energi, samt deres pels vil stråle sundt.

Billede: DesheBoard