Land- og klitfår

Denne bestemte race af får som i sin tid skiftede navn fra Danske landfår til Danske klitfår klarede sig særdeles godt i Danmark, da den klarede sig på den magre jord og det barske klima. Den udkonkurrede de andre importerede racer.

Denne type får vil oftest være et lille og letbeney dyr. Man kan få god og rigelig uld, men racen er desværre ikke avlet til kød. Klitfårene er desværre meget truet, og der er kun ca. 1100 dyr tilbage.

Dansk landraceged

Den bestemte danske race af geder hedder den danske landraceged. Man har i Danmark holdt geder længe før man begyndte at holde kvæg. Fordelen ved geder er nemlig at de er robuste, giver god mælk og kan ernæres, hvor andre dyr har besvær med at finde føde. Disse geder er gode til at bekæmpe krat, men kan dog være en klassisk problematik at geder spiser næsten alting, så som bark på træer hvilket kan forvolde stor skade. Den danske landraceged har flotte buede horn samt lang pels.